Efor Böcek İlaçlama

Uzun Antenli Sinekler

Uzun Antenli Sinekler

SUBORDO – NEMATOCERA (Uzun Antenli Sinekler)

Anten bazali iki parçalı, geri kalanı çok segmentlidir (6-40). Pupa mumya tipidir. Fam.:  İlaçlama değişik türdeki sineklere karşı açık ve kapalı mekanlarda yapılmaktadır. Tipulidae (Bostan Sinekleri) Culicidae‘ye yani sivrisineklere çok benzerler, yalnız onlardan daha büyüktürler. Bacak ince ve uzundur. Su kenarlarında, nemli yerlerde bulunurlar. Larva bitkisel çürüklerle beslenir. Tipula spp. ; Çayır ve ormanlarda görülür.

Fam.: Culicidae (Sivrisinekler).

Uzun, ince vücutlu, dar kanatlı böceklerdir. Larva ve yumurta aquatiktir. Bataklık ve sucul yerlerde bulunur. Ağız sokucu-emici (6 iğne) tiptedir. Erkeklerin palpusları uzun, anten plumozdur. Kanat damarları pulludur. Dişilerde de antenler tüylüdür. Yalnız dişiler kan emer. Sıtma ve birçok hastalığın vektörüdürler. Erkekte anten daha uzun ve daha tüylüdür.

Culex pipiens ; Ev sivrisinekleri. Dişi suda yüzen yaprak vs’ ye sıralı biçimde 200-300 yumurta bırakır. Larva solungaç boruları ile su yüzüne asılı durur. Culex türleri, flarial kurtların taşıyıcısıdır. Anopheles spp; Sıtma sivrisinekleri.

Anopheles maculipennis ; Plasmodiumu insana geçirir. Larva su yüzeyine yatay durur. Solunum boruları yoktur. Solunum plakaları ile oksijen alırlar. (Aedes ve Culex cinslerinin solunum boruları olduğu için su yüzeyine dik dururlar.)

Aedes aegypti ; Tropik ve subtropikte sarı humma ve yellow fever taşıyıcısıdır. Culex ve Aedes erginleri bulunduğu düzleme paralel, hortum aşağı eğik, Anopheles düzleme açılı, hortum vücuda paralel tutulur.

Fam.: Phlebotamidae (Tatarcıklar)

1.5 – 3.5 mm boyundadırlar. Vücut ve kanatlar sık kıllıdır. Mezonotum çok büyük, kambur gibidir. Kanatta 6 tane paralel damar bulunur ve tüylü sineklerdir. Dişi kanla, erkek bitki özsuyu ile beslenir. Güneş batımından doğuşuna 1- 2 saat faaldirler. Tropik ve subtropiklerde bulunurlar. Kala- azar, Yıl çıbanı etkenlerini taşırlar. Phlebotomus perniosus ; Kalaazar. Phlebotomus papataci ; Yıl çıbanı. Tatarcık ateşinin biyovektörü.

Fam.: Simulidae (Kambur Sinekler)

Küçük, kalın bacaklı, kanatları geniştir. Erkekler, dişilerden farklı renklerdedir. Dişiler, insan, sığır, koyun ve attan kan emer. Afrika ve Meksika’da büyük beladır. Flarial kurtları taşır. Bunlarda larvalar hayvan ve insanın göz, kulak, burun ve ağzından girip kan emip, doku şişmesi ve ölüme neden olurlar. İnsandan kan emerken akıttıkları zehirler öldürücü olabilir.

Fam.: Chironomidae

Vücut küçük ince yapılı emme hortumu yok. Sivrisinek görüntülü. Erkeklerde antenler demet şeklinde tüylü. Genellikle havada büyük sürüler halinde uçarlar. Sokucu tipte değildirler. Aquatik larvaları durgun akan sularda bulunur. Az bir kısım çürüyen materyalde nemli yaprak altında bulunurlar. Chironomus spp; Su kenarlarında bulunur. Larvalar, kanlarında hemoglobin olduğundan kırmızı renklidir. Balıklar için besin kaynağıdırlar.

SUBORDO – BRACHYCERA (Kısa Antenli Sinekler)

Antenler kısa ve genellikle 3 segmentten meydana gelmiştir. Sonuncu segment iri olup üzerinde bir kıl (Arista) ya da uzantı (Stylus) bulunur. Genellikle nokta gözler vardır.
Fam.: Tabanidae (At sinekleri)

Geniş başlı, büyük ve kaba yapılı sineklerdir. Kanatları kuvvetlidir ve çok iyi uçarlar. Gözler büyük ve genellikle bantlı olur. Nemli yerleri severler. Hortum kalın ve etlidir. Bir dişi ortalama 400-500 yumurta bırakır ve larvaları suda veya rutubetli yerlerde bulunur, böcek larvalarını yerler. Erkekler polen ya da nektar ile beslenir. Dişiler kan emer, sık sık hayvanlar ve hatta insanlara saldırırlar. İki cinsiyet birbirinden göz farkı ile ayırd edilir. Gözler erkeklerde birbirine çok yakın, dişide uzaktır. Hayvan ve insanda hastalık taşıyıcısıdırlar. Aç kalınca birbirine saldırır. Hortuma bulaşan kanla insan ve evcil hayvanlarda şarbon, brucella, tularemi, at vebası bulaştırır. Tabanus bovinus (Sığır sineği); 18-20 mm. At ve sığırlarda göz ve kulaklarına saldırırlar.

Chrysops spp; Türleri insan ve büyük evcil hayvanlara saldırırlar. Afrika’ da Tularemia, Trypanosomaların vektörü ve Anthrax hastalığı taşıyıcısıdır. Flarial kurtlar da Tabanidlerle taşınır.

Fam.: Syriphidae

İlk bakışta arıyı andıran bu sinekler orta boyda ve canlı renklidirler. Gözler ve baş bazılarında thorakstan daha geniştir. Kanatlarda media ile radius arasında boyuna uzanan bir kıvrım yer alır. Abdomende açık renkli enine şeritler bulunur. Süratli uçar. Polen ve çiçek balı ile geçinirler. Larvaları alaca kahverengi veya kirli yeşildir. Genellikle yapraklar üzerinde veya çürük odunlarda yaşar. Yaprak biti ve koşnillerle beslenirler. Yaprak bitleri ile beslenen bir larva gelişmesi süresince (7-15) gün aşağı yukarı 400 yaprak bitini yok eder. Eumerus cinsine bağlı türler zararlı, Syrphus cinsine bağlı türler avcıdır.

Fam.: Asilidae (Yırtıcı sinekler)

Baş geniş ve kısadır. Başın tepesi gözlerin arası çukur, gözler fırlaktır. Bacakları uzun kuvvetli ve çok tüylüdür. Predatör sinekler, böcekleri havada yakalayıp vücut sıvılarını emerler. (Çekirge, yusufcuk, yaban arısı) ve diğer sinekleri avlarlar. Yakalandığında acı vererek ısırırlar. Larvaları toprakta yaşar. Bir kısmı arılara benzer.

Asilus (Pomponerus) erax Fam.: Chloropidae (Ekin sinekleri)

Ufak yapılı sineklerdir. Kanatları pek geniş değildir. Larvaları uzundur. (Çoğu bitkiler) özellikle ekinlerde büyük zarar yaparlar. Oscinella frit. Ekinlerde. Fam.: Tephritidae (Meyve sinekleri) Çoğu küçük ve güzel renkli sineklerdir. Kanatları üzerinde şerit veya lekelerin bulunuşu ile tanınırlar. Vücut üzerinde de lekeler bulunur. Yumurta koyma borusu uzundur. Bazı türlerde vücut boyu kadar olabilir. Vegetasyon üzerinde bulunurlar. Larva kısa boylu ve kalın derilidir. Mandibulaları kuvvetlidir. Çoğunluk meyva içerisinde yaşar, tünel açarak zarar yaparlar. Ayrıca yaprak dokusu içerisinde de yaşar ve zarar yaparlar. Yaprak dokusu içerisinde yaşayanlar olduğu gibi çiçek içerisinde beslenenler ve bitkilerin gövde veya kökünde ur meydana getirenler de vardır.

Ceratitis capitata (Akdeniz meyve sineği), Yumuşak çekirdekli meyveler, elma vs.
Dacus oleae (zeytin sineği)
Rhagoletis cerasi (Kiraz sineği)
Myiopardalis pardalina (Kavun sineği)

Fam.: Agromyzidae (Yaprak oyucu sinekler) Çok ufak 2-4 mm. ve geniş kanatlı sineklerdir. Renk siyah ya da sarımsıdır. Larvaları silindir şeklinde ve arka kısımları küttür. Yaprak dokusu içerisinde tünel açarak beslenirler. Agromyza ve Phytomyza çeşitli bitkilere zarar verirler.

Fam.: Drosophilidae (Sirke sinekleri) Boyları 1-5 mm. olabilen küçük sineklerdir. Sirke veya çürük meyva gibi ekşi kokuların bulunduğu yerlerde toplanırlar. Larvaları çürümekte olan bitkisel maddeler ve çöp çukurlarında yaşar. Drosophila; Kısa hayat dönemi kolayca üretilebilmesi ve iri kromozomları nedeni ile çeşitli türleri genetik çalışmalarında kullanılır.

Fam.: Muscidae (Karasinek, ev sinekleri) Vücutları bol kıllıdır. Bazıları kan emer, insan ve hayvanlarda önemli hastalıkları bulaştırırlar.

Musca domestica (Ev sineği); kül renginde toraksta siyah renkli 4 boyuna şerit bulunur. Dizanteri, kolera, anthrax, konjüktivit formları ve tifo bulaştırır ve Oxyuris sp. yumurtalarını geçirir. Muscina stabulans (ahır sineği), Dynellia cadaverina (Leş sineği)

Stomoxys calcitrans (baldır sineği) Uzunluğu 6 mm. Görünüş ev sineğine benzer. Duvarda başı yukarı doğru, ev sineği baş aşağı durur. Hem erkek hem dişi insan ve evcil hayvandan kan emer. Larvaları gübrelerde yaşar.

Glossina (Çeçe sineği) spp.
Glossina morsitans -Nagana hastalığını geçirir
Glossina palpalis ; uyku hastalığını taşır-Orta Afrika’da.

Fam.: Sarcophagidae (Et Sinekleri) Calliphoridlere benzerler ve yaşamları da aynıdır. Ergin dişi canlı doğurur, yine larvalar hayvan derisi üzerine bırakılır ve leşle beslenir. Bir kısmı parazittir. memelilerde (insanda) parazittir.

Fam.: Anthomyiidae (Sebze sinekleri)

Muscidae familyasına yani karasineklere çok benzerler. Tek farkı kanatlarda R-5 hücresinin açık olmasıdır ve yapı olarak daha ufaktırlar. Birçoğunun larvası bitki ile beslenir diğerleri ölü hayvan artığı, bir diğer kısmı parazittir. Pegomyia (Pancar sineği), Phorbia brassicae (Lahana sineği), Phorbia platura (Kabak sineği)

Böceksiz Mekanlar SağlıyoruzBöcek Türüne Öze İlaçlamaİnsan Sağlığına Zararsız İlaçlarProfesyonel Çözüm OrtağınızYaşam Alanlarınız Koruma AltındaEntegre Haşere Mücadele HizmetiUzman Ve Donanımlı EkipPeriyodik İlaçlama Servisi
Böceksiz Mekanlar Sağlıyoruz
Böcek Türüne Öze İlaçlama
İnsan Sağlığına Zararsız İlaçlar
Profesyonel Çözüm Ortağınız
Yaşam Alanlarınız Koruma Altında
Entegre Haşere Mücadele Hizmeti
Uzman Ve Donanımlı Ekip
Periyodik İlaçlama Servisi

Fam.: Tachinidae (Asalak sinekler)

Bir kısmı sineklere diğerleri de arılara benzerler. Çok geniş bir familyadır. Erginlerin vücudu üzerinde çok sayıda kıl bulunur. Bütün türlerin larvaları diğer böceklerde asalaktır (Lepidoptera, Hemiptera, Orthoptera). Yumurtalarını konukçu üzerine depo ederler ve çıkan larva konukçuyu delerek içeri girer ve yer. Diğer bir kısmı da yumurtayı araziye bırakır ve çıkan larva öylece gelişir.Tachina larvaları kelebek tırtıl ve pupalarında parazitoittir.

Fam.: Calliphoridae

Büyüklükleri karasinek kadar veya daha iri olurlar. Parlak renkli (madensel) renkleri ile kolaylıkla tanınabilirler. Yumurtalar ölü hayvan üzerine konur. Larvaları leş, pislik, ve çöp içersinde yaşar. Hastalık taşıyıcısıdırlar. Lucilia ve Phormia tanınan cinsler.

Fam.: Hypodermatidae (Büvelekler)

Bir önceki familyaya çok benzer. Hayvanların sindirim organını delip deri altına girerek orada yerleşir. Hypoderma bovis – Sığırlarda parazit. Hypoderma lineatum – Sığırlarda gelişme sonunda deriyi delip çıkarlar.

Fam.: Oestridae

İri yapılı ve biraz arılara benzerler. Larva parazittir. Erginde hortum yok, kan ememezler. Larvaları büyük ve küçükbaş hayvanlarda asalaktır. Oestrus ovis -Koyunların genzinde (Vivipar larva hayvanın burun deliklerinden girer)

Fam.: Gastrophilidae

Genel görünüşü ile bal arısına benzerler. Yumurtalarını hayvanın ayak veya omuzuna koyar. Atlar için tehlikeli olup larva sindirim sisteminde çeşitli kısımlarda yaşarlar. Pupa olmaya hazır olduklarında sindirim sistemini terk ederek toprakta pup olurlar. Gasterophilus intestinalis (Midede). Gasterophilus nasalis (12 parmak bağırsağında). Sinek ilaçlama bu zararlılara karşı önemlidir.

Pin It on Pinterest