Efor Böcek İlaçlama

Pireler Ve Zar Kanatlılar

Pireler Ve Zar Kanatlılar

ORDO: SIPHENOPTERA (Pireler Ve Zar Kanatlılar)

Boy maksimum 5 mm’ dir. Sekonder olarak kanatsızdırlar. Vücut lateral olarak büyük ölçüde basıktır. Baş, thoraxa çok geniş yüzeyle bağlanır. İlaçlama yapılan bu böcekler içinde değişik haşereler yer alır. Başın arka kenarı ile thorax segmentinde, dikenden meydana gelen diken tarak sıraları yani ctenidiumlar yer alır. Anten kısa 3 parçalı; başta küçük bir çukurda saklıdır. Petek gözler genelde yok. Bazılarında iki nokta göz vardır. Ağız parçaları 3 iğneli delici – emicidir. Thorax segmentleri hareketlidir. Bacaklar çok uzun ve coxa büyük ölçüde gelişmiştir. Her iki cinsiyet de olan böceklerde kan emer. Hastalık vektörüdür. Holometaboldür. Larva beyazımsı, ayaksız, seyrek tüylüdür. Vücut sonunda bir çift çengel taşır Bu gruptan;

Fam-Pulicidae

Pulex irritans; İnsan piresi, plag taşıyıcıdır. İnsan ve hayvandan kan emer. Ve bazı etkenleri taşımaları nedeniyle önemlidir. Erkek 2-2,5, dişi 4 mm boyutundadır. İnsan dışında köpek ve kediden de kan emer. Bir dişi 20 yumurta bırakır. Yumurtadan 6-12 ayaksız larva çıkar. 11 gün-koza örer. 11-20 gün ergin pire olur.

Ctenocephalides canis (köpek piresi) ; kızılkahve rengindedir.
Ctenocephalides felis (kedi piresi)
Cerotophyllus avium (kuş piresi) – İnsan
Cerotophyllus fasciatus Fare ve sıçan, Trypanasoma, veba vektörü.
Xeaophylla cheopis ; Sıçandan kan emer. Veba taşır (Pasteurella pestis ). Tifus de taşır.

ORDO: HYMENOPTERA (Zarkanatlılar, Arılar)

Başı kısa, geniş ve serbest genelde, thoraxa ince boyun gibi incelerek bağlanır. Başta 2 petek, 3 nokta göz bulunur. Anten iplik gibi, dirsekli, topuzlu ya da taraklıdır. Ağız çiğneyici veya yalayıcı-emici tiptedir. Kanat iki çift, zar gibi şeffaf, az damarlı. Arka kanat ön kanada benzer, daha küçük. Arka kanat ön kenarında bulunan bir sıra çengel biçimli kıl yani retinaculum ile ön kanadın alt kenarına bağlanır. Ekstremiteler yürüme bacağı şeklinde. Tibialar mahmuzlu, tarsuslar 5 segmentli ve 2 çengelli, mahmuzlar baş, göz ve antenleri temizler. Abdomen ya bütün genişliği ile thoraxa bağlanır (Symphyta alttakımı) ya da çoğunda pupa teşekkül ederken 1. ve 2. abdomen segmenti arasında bir boğum oluşur (Apocrita alttakımı).

Yani abdomen dar bir belle thoraxtan ayrılıyormuş gibidir ve ovipozitör çok iyi gelişmiştir. Yüksek organizasyonlu, evrimli gruplarda ovipozitör sokucu iğne şeklindedir. Holometabol böceklerdir. Bir kısım larva tırtıl şeklinde, kelebek larvasına benzer ancak bu grupta 5 çiftten fazla proleg oluşu (larva) ve kelebek larvası ayakları altındaki krochet denen diken sıralarının Hymenoptera‘da olmayışı ile ayrılırlar. Symphytada larva genellikle serbest yaşar, yaprakla beslenir, proleg gelişmiştir. Apocrita’da larva ayaksız (parazit) Avcılıkla, çiçeklerle veya polenle beslenir. 86 000 türe sahip Hymenoptera takımı thoraxın abdomene bağlanışına göre 2 alt takıma ayrılır.

1. SUBORDO : SYMHPYTA (Thorax abdomene genişliğince bağlanır). Bitkilerin dış yaprağını yerler. Ovipozitor gelişmiştir. Yumurta bitki dokusu içine konur.
Fam.: Cimbicidae. İri vücutlu. Anten topuzlu. Larva ağaç yaprağı yer. Cimbex quadrimaculata; Badem arısıdır.
Fam.: Pomphilidae
Ağ ve yaprak arıları 15 mm’den küçük. Yaprakta ağ ören ya da yaprak büken arılar olarak tanınır. Neurotema floviveutris ; Armut, elma ağaçlarının yapraklarını büker ve yer.
Fam.: Tentredinidae (testereli arılar)

Abdomen geniş ve kısa. Dişi de testereli bir yumurta dikeni mevcut. Parlak renkli 20 mm den küçük ve larvaları meyveleri oyarak beslenir. Hoplocompa spp.; Meyve testereli arıları; Elma, armut, erikte zararlıdır.

Fam.: Cephidae
Saparıları, ince uzun. 10 mm boyda, Cephus pigmeus; Ekin sap arısı. Dişi yumurtalarını buğdaygillerde sap ve dallara koyar, larva burada gelişir, bitkide dane oluşumu engellenir.

2. SUBORDO : APOCRITA

Abdomenin thoraxa ince bir sapla bağlanmasıyla diğer alttakımdan ayrılır. Bu durumda thorax 4 segmentli gibi görülür. İlk abdomen segmenti thoraxa bağlanmış, gerisi sap gibi uzamıştır. Ovipozitor bazılarında çok gelişmiş ve sokucu iğne şeklini almıştır. Larvalar genelde ayaksız kurt şeklinde, çoğu bitki ile beslenir, diğerleri asalak veya avcıdır. Erginleri çoğunlukla çiçekte beslenir, az kısım diğer böceklerde asalaktır. Bazı grupları, sosyal yaşayanları kapsar.

Fam.: Ichneumonidae (asalak arılar)

Erginlerin yapısı, rengi, büyüklükleri çok değişiktir. Abdomen uzun, 2. ve 3. segmentleri birbirine hareketli biçimde bağlı. Ovipozitor çok uzun hatta bazen böceğin vücudundan da uzundur. Yumurtalarını diğer böceklerin larva yada pupa hatta yumurtalarının içine bırakır. Yumurtadan çıkan larva diğer böcek gruplarında ve örümceklerde parazittir. Ichneumon spp.; Larvaları, kelebek larva ve pupasında parazittir. Aphioltes manifestaton; Coleoptera pupalarında asalaktır. 24-30 mm boyda.

Fam.: Braconidae

Antenleri kıl şeklinde ve uzundur. Ichneumonidlere benzerler ancak ön kanattaki damarları azalmıştır, yine Ichneumonid’lerden farklı olarak 2 ve 3. abdomen segmentleri hareketli değil. Larvaları diğer böceklerin larva ve pupasında parazittir. Bracon spp. ; Larvaları, Coleopter ve kelebek larvasında parazit.

Üstfam.: Chalcidoidea

Küçük, yeşil madeni renkli. Anten kısa ve dirsekli. Ön kanatlarda kenar lekesi yok. Larvaları diğer böceklerin larva, pupa, yumurtasında parazittir. Diğer bazı grupları, tohum veya bitki saplarında zararlıdır. Kanatda damarlanma körelmiş, çok az veya yok. Torymus spp.; Larvaları gülde zararlı.

Fam.: Formicidae (Karıncalar)

Anten dirsekli, pronotum çok büyük. Abdomenin 1. ve 2. segmenti dik duran pul şeklinde zehir bezlerinin salgı yerlerini içerir, buradan karınca asidi salgılanır. Boyları 2-18 mm. Kutup bölgesi dahil kosmopolit bir familyadır. Tür sayısı 3500. Bu gruba özgü sosyal yaşam sözkonusudur. Koloni fert sayısı birkaç bireyden binlerce bireye kadar değişir. Bir karınca cemiyetinde erkek, dişi ve işçi (kanatsız) olmak üzere 3 tip fert bulunur.

Fam.: Apidae

Vücut çok kalın. Pronotum yanlara dönerken kanat dibine ulaşmaz. Arka bacakta tibio-tarsus geniş. Birinci tarsus segmentinin iç tarafı fırça tüylüdür. Arka bacaktaki ve karın tarafındaki tüyler polen toplamaya yarar. Çoğunlukla soliter bir kısmı cemiyet halinde yaşar. Bunlar erkek, dişi ve işçi bireylerdir. Kuluçka odalarını deri bezlerinden salınan balmumuyla yaparlar. Kurulmuş cemiyet bir senelik veya devamlıdır. Bu grup soliterler ve sosyaller olarak ayrılır.

Bombus spp. (sosyal) bombus arıları. Yuva toprak kovuklarında. Larva polen ve balla beslenir. Tozlaşma olayı için en önemli gruplardandır. Apis spp. (Balarısı), A. mellifera; Erkeklerin abdomeni kısa ve geniş, petek göz büyüktür. Kraliçe abdomeni dar ve uzun; işçiler çok küçük ve ince, arka fibia dış tarafı kıllarla çevrili bir çukur sepet içerir.

ORDO : LEPIDOPTERA

Vücutta bulunan pulların oluşturduğu güzel renk desenleriyle dikkat çekip tür zenginliği açısından Coleoptera’ dan sonra 2. en geniş takımdır. Küçük ve çok hareketli olan başta, yarım küre şeklinde petek göz ve 2 nokta göz vardır. Antenler çok değişik olup kıl, iplik, testere, tarak, tokmak tipleri görülür. Ağız yalnızca polenle beslenen Micropterygidae grubunda çiğneyici, diğerlerinde emicidir.

Kanatlar geniş membran, az damarlı kiremit gibi birbirini kısmen örten mikroskobik pullarla kaplı olup kanat damarlanması familya ayrımında kullanılır. Pullar yassılmış tüylerdir. Genelde ön kanat arka kanattan büyüktür. Bu takımı bir kısım taksonomist JUGATAE ve FRENATAE alt takımlarına ayırır. Bazıları ise RHAPALOCERA ve HETEROCERA olarak ayırır. Rhapolocera kelebekleri içerip, bu grupta anten topuzlu, iki kanadı birbirine tutturan kıllar (frenulum) yoktur.

Fam.: Tineidae (Güveler)

Kanat dar, kenarını saçak oluşturan tüyler çevreler. Kumaş ve depolanmış tahılda zararlıdırlar. Tinea granella ; Ekin ambar güvesi, Tineola bisselliella ; Elbise güvesi
Fam.: Psychidae

Emme hortumu körelmiş. Dişi kanatsız, ayaksız, erkek daha küçük (cinsel dimorfizm), daha koyu rekte, daha tıknaz. Larvalar yaprakları kese şeklinde bağlayıp evcik yaparak pupa dönemini geçirir. Bazı türler diğer böceklerde parazittir.

Böceksiz Mekanlar SağlıyoruzBöcek Türüne Öze İlaçlamaİnsan Sağlığına Zararsız İlaçlarProfesyonel Çözüm OrtağınızYaşam Alanlarınız Koruma AltındaEntegre Haşere Mücadele HizmetiUzman Ve Donanımlı EkipPeriyodik İlaçlama Servisi
Böceksiz Mekanlar Sağlıyoruz
Böcek Türüne Öze İlaçlama
İnsan Sağlığına Zararsız İlaçlar
Profesyonel Çözüm Ortağınız
Yaşam Alanlarınız Koruma Altında
Entegre Haşere Mücadele Hizmeti
Uzman Ve Donanımlı Ekip
Periyodik İlaçlama Servisi

Fam.: Tortricidae (Yaprak bükenler)

Ön kanat uzun ve uçta kesik. Kenarlarda kısa saçaklı. Tırtıllar ağ telleriyle sardıkları yaprakların içinde, meyvelerde, sap ve köklerde meyve ağaçlarının herbir aksamında zararlı olur. Tortrix viridana ; Meyve ağaçlarında, meşe ağaçlarının yapraklarını kıvırır. Archips coccocia; Meyve ağaçlarında zararlıdır.

Fam.: Olethreutidae

Meyve içi kurtları, Tortricidlere çok benzer, larva meyve içinde yaşar. Ufak, gri veya sarı renkli kelebeklerdir. Kanatların üzerinde şerit veya benekler görülür. Meyva dökümüne neden oldukları gibi sürgün ve yaprakları da yerler. Carpocapsa pomonella; Elma ve armutta yumurtadan çıkan larva meyveyi oyup çekirdeğe dek gelip beslenir. Grapholita furebrane; Erik ve diğer sertçekirdeklilerde zararlıdır. Fam. Yponomeutidae. Yponomenta malinellu; Gümüşi, gri-beyaz renkli küçük kelebeklerdir. Kanatlarda ufak siyah benekler yer alır. Elmaya zarar verir.

Fam.: Cossidae

Kalın büyük kelebeklerdir. Tırtıllar büyük bitkilerin, özellikle ağaçların gövdesi içine girip odun kısmını oyar. Cossus cossus; Bu grubun en büyük örneğidir. Kanat açıklığı 8,5 cm. Söğüt, kavak ve bazen meyva ağaçlarında zararlıdır. Zenzera pyrina; Elma, armut, ıhlamur ağaçlarında zararlıdır.

Fam.: Pyralidae

Çok geniş bir grup, alt familyalar halinde incelenir. Üst kanat uzun, üçgen şeklinde. Arka kanadın uçları daha yuvarlaktır. Kanatlar dinlenirken çatı gibi tutulur. Bu familya’ ya özgü olarak labial palpus uzun ve çıkıntılıdır. Tırtıllar bitki ve kuru yiyecekler içinde beslenir, ağ telleriyle bitkiyi sarıp tüneller açar. Bu böceklere karşı önleyici ilaçlama servisi gerekir.

Pin It on Pinterest