Efor Böcek İlaçlama

Ordo Blattariae Böcekleri

Ordo Blattariae Böcekleri

ORDO: BLATTARIAE:

Bugünkü hamam böceklerinin karakterlerini gösteren Üst Karbondan beri gelmektedir. Fosiller ile 28 familya, 35.000 türü vardır.
Fam – Blattidae (Hamam böcekleri)

Yassı ve oval böceklerdir. Kalkan şeklinde olan pronotumdan kolay tanınırlar. Baş kısmen veya tamamen pronotum altında kalır. Antenler uzun ve kıl şeklindedir. Facet gözler iyi gelişmiştir. 3 çift bacak birbirine benzer. Sıcak ve nemli yerlerde yaşarlar. Ziraat yönünden önemsizdir. Dünyaya yayılmış olup çok fazla türü vardır. Daha ziyade tropik bölgelerde yaşarlar. Yassı olduklarından gündüz binaların gizli yerlerinde bulunurlar. Tuberkuloz, kolera, dizanteri, koli, tifo gibi hastalıkların etkenlerini taşırlar.

Blatta orientalis (Doğu hamamböceği): Erkek dişiden küçük olur. Dişilerde kanat küçük pul şeklindedir. Erkeğin kanadı daha iyi gelişmiştir. Renkleri siyaha yakın esmerdir. Dişileri yumurtalarını kapsül içersinde açılıncaya kadar birlikte taşır. Periplaneta americana; Daha büyüktür. Erkek ve dişide kanat iyi gelişmiştir. Renkleri kırmızımtrak kahverengidir. Blatella germanica; Boyları küçük, saman rengindedirler. Polyhaga aegyptiara; Güneye gittikçe fazlalaşır. Eski evlerde çok görülür. Erkekler kanatlı, dişiler kanatsız ve erkekden daha yuvarlaktır.

ORDO: MANTODEA

Dış görünüşleri farklı olsa da hamamböceklerine en yakın grup olup kolay tanınabilecek karakterlere sahip türler. 8 kadar familya 2000 kadar tür içerirler. En karakteristik familya Mantidae’ dir. Başın üçgen şeklinde, pronotumun çok uzun bir boyun biçiminde olması ön bacakların yakalayıcı tipte gelişmiş olması bu familyanın tipik karakteridir. Başları serbest olarak her tarafa döndürülebilir (Antenleri ince kıl şeklindedir fakat erkeklerde farklı şekillerde görülür).

Gözler çok iyi gelişmiştir. Başın büyük bir kısmını kaplar. Bazılarında gözler konik bir şekil almıştır. Orta ve arka bacaklar normal yürüyücü, ön bacaklarda koksa çok uzamış femur ve tibia kuvvetli dikenler taşıyor. Yakalayıcı tipte dikenli tarsuslar 5 segmentlidir. Genel olarak kanatlıdır, ön kanat derimsi ancak kanat bazılarında küçülmüş veya körelmiş de olabilir. Bazı erkeklerde kanat çok iyi geliştiği halde dişilerinki küçük kalmıştır. Hepsi karnivordur. Diğer böcekleri yer. Kannibalizim de görülür. Kopulasyondan sonra dişi erkeği yer.

Fam-Mantidae (Peygamber develeri)

1800’den fazla türü vardır. Genellikle tropik bölgelerde geniş yayılım gösterirler. Sıcak memleketlerde tür yoğunluğu daha fazladır. Güney Amerika’daki bazı türler küçük kuş ve kertenkelelere saldırır. Mantis religiosa; Avrupa’ da bulunur. Bolivaria brachyptera.

ORDO : PHASMIDA Fam-Phasmidae (Değnek çekirgeleri)

Oldukça büyük kanatlı veya (genellikle) kanatsız böceklerdir. Vücut ve bacaklar (genel olarak) uzamış ve değnek gibi silindirik bir form almıştır. Ancak bazıları yaprak gibi yassılaşmış da olabilir. Genel olarak prothorax kısa meso ve metathorax daha uzundur. Bacaklar birbirine benzer. Tarsusları genellikle 5 segmenlidir. Kanatlılarda ön kanatlar elytra tarzında ve genel olarak küçülmüştür. Alt kanatlar, daha geniş normal kanat şeklindedir. Grubun çoğu tropiklerde yaşar.

Hepsi herbivordur. Mimikriye örnek gösterilir. Hareketleri çok yavaştır. Kolayca fark edilmezler. Diğer hiç bir böcekte olmayan bir özelliğe sahiptirler. Bu böceklerde kopan bacaklar kısmen veya tamamen yenilenebilir (rejenerasyon) Bacillus ; Vücut çubuk şeklinde bacaklar ince uzundur. Phyllum; Yaprak şeklinde

ORDO : DERMAPTERA (Kulağa Kaçanlar)

Kısa kanatları ve abdomen sonunda bir çift kitinleşmiş eklemsiz kıskaçları (modifiye olmuş cerci) ile kolayca tanınan Dermaptera türleri, parlak sarı-kahverenglidir. Dişilerin cercileri, erkeklerinki gibi kıvrık olmayıp düzdür. Ağız parçaları çiğneyici tiptedir. Çok küçük olan ön kanatlar kısa derimsi yapıda damarsız, arka kanatlar ise zarımsı radyal damarlı, dinlenme sırasında yelpaze gibi ön kanatlar altında katlanır. Tarsusları 3’er segmentlidir. Geceleri faaldirler. Nadiren bitkilere zarar verirler. Sonbaharda çiftleşirler. Dişiler 2-3 gün süre ile 20-80 yumurta bırakırlar. Dişiler yumurtaları ve sonra da yavrularını korur. Larva ergine benzer. Serbest yaşayan veya parazit grupları vardır.

Forficula auricularia; Kanatsız, göz küçülmüş. Arexinia spp ; Yarasa ve bazı memelilerde ektoparazit. Hemimerus spp ; Kanatsız. Cerci uzun ve düz. Bazı kemiricilerde (Sıçan) ektoparazit.

Böceksiz Mekanlar SağlıyoruzBöcek Türüne Öze İlaçlamaİnsan Sağlığına Zararsız İlaçlarProfesyonel Çözüm OrtağınızYaşam Alanlarınız Koruma AltındaEntegre Haşere Mücadele HizmetiUzman Ve Donanımlı EkipPeriyodik İlaçlama Servisi
Böceksiz Mekanlar Sağlıyoruz
Böcek Türüne Öze İlaçlama
İnsan Sağlığına Zararsız İlaçlar
Profesyonel Çözüm Ortağınız
Yaşam Alanlarınız Koruma Altında
Entegre Haşere Mücadele Hizmeti
Uzman Ve Donanımlı Ekip
Periyodik İlaçlama Servisi

ORDO : ISOPTERA (Termitler).

1700’den fazla, sosyal yaşayan böcek türünü ihtiva eden önemli bir takımdır. Karıncalarla hiç ilgileri olmadığı halde bunlara yanlış olarak beyaz karınca denmiştir. Karıncalarda thorax-abdomen’e incelerek bağlanır. Termitlerde geniş olarak bağlanır. Anten termitlerde filiform, moniliform tiptedir. Çoğunluk tropik bölgelerde yaşamakla beraber sıcak bölgelerde de yayılmışlardır. Termitler açık renkli ince yumuşak derili böceklerdir. Düzenli bir cemiyet halinde binlercesi bir arada yaşar. Bir termitaria’da genel olarak çoğalma kabiliyetinde olan bir çift erkek ve dişi bulunur (Kral ve kraliçe). Bunlar steril olan diğer fertler tarafından devamlı beslenir.

Termitlerin besinleri selüloz içeren maddelerdir. Sterillerin bir kısmı asker bir kısmı işçidir. Kanatlı bireylerin, iki çift kanadı birbirine benzer. Zar gibi ve az sayıda damarlıdır. Fakat kanatlarda damar gibi kırışıklıklar vardır. Ağız parçaları çigneyicidir. (Tarsusları 4’er veya 5’er segmentlidir). Termitler ya toprak altında yaşarlar ya da toprak üstünde odunlar içerisinde yuva yaparlar. Hangi şekilde olursa olsun, bir termit kolonisinin birçok galerilerden meydana geldiği görülür. Bazı türler birkaç metre yükseklikte yuvalar yapar. 5 familyası vardır. Avrupa’da ve memleketimizde tanınmış olan tür Leuvotermes lucifugus ‘ dur. Çeşitli ağaç ve köklerine zararlıdır.

ORDO : Plecoptera (Taş Sinekleri)
ORDO: Embioptera (Kitap Bitleri)
ORDO : Zoraptera (Termit Benzeri Böcekler)
ORDO: Phthiraptera:
SUB ORDO : Mallophaga (Kıl ve Deri Bitleri)

Bunlar yassı vücutlu kanatsız ufak böceklerdir. Kuş ve memeli hayvanlarda dış asalak olarak yaşarlar. Ağız parçaları çiğneyici olup tüy, kıl, deri vs. ile beslenirler. Gözler ufalmış nokta gözler yok olmuştur. Antenler kısadır. Baş thorakstan büyüktür. Yavrular ergine benzer. Bütün evreler, konukçu hayvanın üzerinde geçirilir. İnsanlara asalak olan türleri yoktur. Kuşlar ve bazı memelilerde dış asalak olarak yaşarlar.

SUBORDO : ANOPLURA (Bitler).

Kan emen, 2,5 mm boyunda, ufak ve yumuşak yassı, kirlisarı vücutlu, kanatsız böceklerdir. Segmentleri kısmen belli ya da kaynaşmış olup memeli hayvan ve insanlara asalaktır. Gözleri ufalmış ya da yok olmuştur. Antenleri 3-5 segmentlidir. Ağız parçaları emicidir. Tarsusları bir segmentlidir. Tek bir büyük çengel taşır. Başın thoraxtan dar oluşu, emici ağız ve tarsus segmenti bakımından Mallophaga’dan ayrılır. Fam.: Pediculidae, diculus humanus humanus. Pediculus humanus corporis ; İnsan vücudunda yaşar. Fam.: Phthiriidae, Phthirius pubis : İnsanda kasık, anüs bitidir. Bu tür böcekler ile mücadele daha kapsamlı olmak durumundadır..

Pin It on Pinterest