Efor Böcek İlaçlama

Kirpik Kanatlı Böcekler

Kirpik Kanatlı Böcekler

ORDO : THYSANOPTERA (Kirpik kanatlılar)

Boyları 2-3 mm. oranında, vücutları silindir şeklinde, ince yapılı küçük böceklerdir.  Değişik türde böceklere karşı ilaçlama yapılır. Anten genellikle kısa olup 6-9 segmenten yapılmıştır. Petek gözler ve genellikle de nokta gözler iyi gelişmiştir. Ağız parçaları emici tipte ve 3 iğneli asimetriktir. Bu kısımda üst dudak ile birinci ve ikinci maksiller birleşerek bir emme borusu meydana getirmişlerdir. Sol mandible (sağ mandible körelmiş) ile maxillaların lacinia kısımları styletleri meydana getirir (Görüldüğü gibi yapı asimetriktir). Her iki kanat çifti de eşit yapılı, dar, az damarlı ve kenarları saçak gibi uzun tüylerle kaplı olur.

Bazıları kanatsızdır. Bacaklarda tarsus segmentlerinin sayısı 1 veya 2 olup gene 1 veya 2 tırnağa sahiptir. Pretarsus kabarcığı (arolium) iricedir ve bu nedenle de bu takıma “kabarcık ayaklılar” adının verildiği de olmaktadır. Ovipozitor var veya yoktur. Var ise şekli sınıflandırma yönünden önemlidir. Ovipozitorlu olan tripsler yumurtalarını bitki dokusu içine koyar. Başkalaşım Neometabola şeklindedir. İki cinsiyet görünüşte birbirine benzerse de erkek daha ufaktır. Fakat bir çok türde erkek bulunmaz ve çoğalma partenogenetik yol ile de olur. Yılda birden fazla döl verirler.

Büyük çoğunlukla bitkisel besin alırlar. Çiçek, yaprak, tomurcuk üzerinde beslenir ve bitki dokularını tahrip ederler. Birkaç tür mantar sporları ile beslenir. Ufak bir kısmı da diğer Arthopodları avlar. Pek az türü insanları sokar. Bazı türler bitki hastalıkları naklinde vektör olarak önemlidir. Kültür bitkilerinde ekonomik öneme sahiptirler. 2 alt ordoya ayrılırlar; Terebrantia (Ovipozitorlüler) ve Tubulifera (Ovipozitörsüzler)

Subordo: Terebrantia (bitki zararlıları)

Fam.: Thripidae. Yumurtlama borusu aşağıya doğru kıvrıktır. Kanatlar dar, uçları sivridir. Bitkilerde önemli zararlara neden olurlar.
Thrips tabaci L. (Tütün tripsi); Tütünde akdamar hastalığını yapar aynı zamanda sebze vs. zarar yapar.
Heliothrips haemorrhoidalis Sebze, bağ, turunçgil çiçeklerinde özellikle seralarda zararlıdır.
Limothrips cerealium Hall.; Ekin zararlısıdır. Büyük populasyonlar halinde bulunur. İnsanı sokabilir. Subordo : Tubulifera ( Ovipozitor yoktur)
Fam.: Phloeothripidae: Renkleri genellikle koyudur; kanatları açık renkli veya beneklidir. Haplothrips tritici kurdaji. Buğdayda, Liothrips oleae Costa. – Zeytinde.

ORDO :HETEROPTERA (HEMIPTERA)

Bu grupta üst kanatlar yapı olarak diğer bütün böcek takımlarından farklılık gösterir. Bu kanadın dip yarısı kitinleşmiş derimsi bir durum almış; buna karşı uç kısım zar şeklinde kalmıştır. Alt kanatlar da zar şeklindedir. Dinlenme halinde kanatlar abdomen üzerinde yatık durur. Ağız sokucu emici tiptedir. Başın ön tarafından çıkar. Ağız içersinde 4 stilet (iğne) bulunur. İğnelerin 2′ si mandible 2′ si maxillerdir. Labiumun meydana getirdiği 3-4 segmentli hortum baş ve toraksın ventralinde uzanır. Antenler uzun 4-5 segmentlidir. Pronotum ve scutellum genellikle geniştir. Tanınan türleri 30.000 kadar olup ziraat yönünden önemlidir. Çoğu karada az bir kısmı suda yaşar.

Pek çoğu bitkilerin öz suyunu emmek sureti ile büyük zararlara neden olurlar. Bazı türler ise diğer böcekleri avlayarak geçinir. İnsan ve diğer memelilerden kan emenler de vardır. Bazı sistematikçiler Hemiptera ile Homoptera’yı iki alt takım olarak Rhyncata takımı (hatta Hemiptera takımı) altında toplarlar. Fakat bu iki takım arasında özellikle iki bakımdan farklılık vardır (1) Homoptera’ların her iki çift kanadı benzer yapıda (zar gibi) dır; veya üst kanat tamamen derimsidir; (2) Hemipteralarda hortum başın alın kısmında, yani önünden çıkmış olduğu halde, Homopteralarda başın thoraksa yakın kısmından çıkmıştır.

Fam.: Pentatomidae:

Pentatomidler, ekonomik önemi olan bir grup familyadır. Vücut kalkan şeklinde yassı ve ovaldir. Scutellum geniş ve üçgen biçimdedir. Anten 5 segmentlidir. Pis koku ve salgı bezleri bulunur. Genellikle fitofagdırlar. Bitki özsuyu ile beslenirlerse de avcılıkla geçinen predatörler de vardır. Aelia rostrata (Kımıl); İki tür de ziraat yönünden ekinleri sokup emerek önemli zararlara sebep olur. Nazara virudula ; Yeşil renklidir, çeşitli sebze ve kültür bitkilerine zarar verir (Pamuk, susam, keten gibi). Carpocoris ; Türleri Compositaea, ekinde ve Cruciferae türlerinde zararlı olur.

Fam.: Scutelleridae

Pentatomidlere çok benzerler, anten yine 5 segmentlidir. Scutellum çok büyük. Kanatlar ancak scutellum ucunda görülür. Fitofagtırlar ve çok önemli bir ekin zararlısıdır. Eurygaster integriceps (Süne); Yurdumuzun en önemli ekin zararlılarındandır.

Fam.: Miridae

Bu takımın en geniş familyasıdır. Bitki özsuyu ile beslenerek genellikle fizyolojik etki ve çıkardıkları toxic madde ile bitkinin ölümüne neden olurlar. Anten ve gaga 4 segmentli, vücut yumuşak, baş küçük ve ocel gözler yoktur. Hemielitradan korium kısmında üçgen şekilli “Cuneus” özelliğidir. Membran kısmında iki kapalı hücre vardır. Anten ve rostrum 4 segmentlidir. Lygus pratensis L. Baklagil, yem bitkileri, şeker pancarı, patates, patlıcan, pamuk başta olmak üzere kültür bitkileri ve yabani bitkilerde zararlıdır. Dionconotus cruentatus Brulle turunçgillerde ve sebzelerde zararlıdır.

Fam.: Lygaeidae

Vücutları uzunca ve serttir. Ocel gözleri vardır. Oxycarenus hyalinipennis (Pamuk tahta kurusu) pamuklarda zarar yapar. Fitofagdırlar. Miridae’lere benzerler fakat daha sert vücutlu ve uzundurlar. Anten ve rostrum Miridae’ deki gibi 4 segmentlidir. Hemielytranın zar kısmında 4 tane basit damarın oluşuyla tanınırlar. Bitki üzerinde bilhassa hububatta önemli zararlara sebep olurlar. Predatör olanları da vardır.

Oxycarenus pallens Pamuklarda;
Nysius graminocola Tahılda zararlıdır.
Geocoris sp., Piocorissp. Biyolojik mücadelede, predatör
Blissus spp., Lygaeus equestris- 12 mm. kadar bitki ve eski duvarlar üzerinde.

Fam.: Pyrrhocoridae
Lygaeidae’lere benzerler fakat ocelli yoktur ve hemielitrada birçok dallanmış damar bulunur. Dysdercus cinsi önemli bir pamuk zararlısıdır.

Fam.: Coreidae, Bacakları yassı ve bazen yaprak gibi yassılmış olan birçok tür ihtiva eder. Büyükçe böceklerdir. Hemelitra membranında çok sayıda damar bulunur. Bir kısım fitofag olup bitkilerde önemli zararlar yaptıkları gibi predatör olanları da vardır.

Fam.: Cimicidae (Tahta kuruları)

Vücut oval ve yassıdır. Kanatlar bulunmaz. Yalnız mezonotum üzerinde iki tane yuvarlak hemielytron bulunur. Hortum kullanılmadığı zamanlarda prosternumdaki bir oluğun içinde durur. Kuşlar ve memeli hayvanlarda kan emen parazitlerdir. Cimex lectularius (Yatak tahta kurusu); Uzunluğu 4-5 mm, genişliği 3 mm kadardır. Gündüzleri eşyaların aralıklarında saklanır, geceleri insanlardan bulamayınca, fare, tavşan, kuştan da kan emer. Senelerce hiç besin almadan yaşayabilir. Kan emer ardından bir yıl kan emmeden yaşar.

Günlük 1-l0 yumurta (1 mm. parlak incimsi) bırakırlar ve birkaç aydan 1 yıla kadar yaşarlar; ömür boyu yumurtlarlar. Hastalık etkeni taşımaz. Sindirim sistemi uygun değil. Sıcak mevsimlerde l mm. uzunluğunda beyaz renkli 150-200 adet yumurta bırakır. Bir hafta içinde yumurtadan çıkan larvalar 5 deri değişiminden sonra ergin hale geçerler. C. hemipterus ; İnsan yatak tahta kurusundan daha koyu renkli sıcak ve rutubetli bölgelerde bulunur. Kala-azar hastalığının taşıyıcısıdır. C. columbarius (Kuş tahta kurusu); Tavuk ve güvercin kümeslerinde yaşarlar.

Fam.: Reduviidae

Orta büyüklükte veya büyük türlerdir. Baş dar ve uzun olup arka kısmı bir boyun gibi daralmıştır. Rostrum 3 segmentli, prosternumdaki bir oluk içine oturur. Abdomenin önü geniş olup kanatların yanından kenar kısımları arkadan görülür. Bazıları, Trypanasoma türlerinin vektörü olup genellikle predatör gruplar içerir.

Triatoma cinsi insanı sokar, Chagas hastalığının vektörüdür. Triatominae alt familyasında 100 tür kan emici bulunur. Bu gruba özellikle Orta ve Güney Amerikada Triatoma, Panstrongylus, Rhodniusa, Trypanasoma’nın en önemli taşıyıcılarındandır. Redivius personatus; Tahta kurusu yer, birçok tür insanı da ısırır. Horpactor iracundus; Bahçe ve altı yerlerde.

Fam.: Gerridae

Vücut ince uzun ve çok tüylüdür. Başın genişliği hemen hemen thoraks kadardır. Orta ve arka bacaklar çok uzamıştır. Suların yüzeyinde dolaşır ve böcek avlarlar. Aquatik Gerris lacustris ; 8-9 mm.’dir, tatlı su kenarlarında bulunur.

Böceksiz Mekanlar SağlıyoruzBöcek Türüne Öze İlaçlamaİnsan Sağlığına Zararsız İlaçlarProfesyonel Çözüm OrtağınızYaşam Alanlarınız Koruma AltındaEntegre Haşere Mücadele HizmetiUzman Ve Donanımlı EkipPeriyodik İlaçlama Servisi
Böceksiz Mekanlar Sağlıyoruz
Böcek Türüne Öze İlaçlama
İnsan Sağlığına Zararsız İlaçlar
Profesyonel Çözüm Ortağınız
Yaşam Alanlarınız Koruma Altında
Entegre Haşere Mücadele Hizmeti
Uzman Ve Donanımlı Ekip
Periyodik İlaçlama Servisi

Fam.: Nepidae

Baş thoraksa gömülür, ön ekstremiteler yakalama bacakları şeklinde, arka bacaklarda yüzme kılları bulunur. Abdomenin arka kısmında uzun bir boru bulunur. Aquatik
Nepa (Su akrebi); Ön bacakların femurları çok kalın, durgun sularda çamurların içinde veya üzerinde. Akuatik Ranatra ; Vücut ince uzun ve silindir şeklindedir.
Fam.: Notonectidae
Vücudun üst tarafı kubbeli, altı düzdür. Sırt üstü yüzerler. Arka bacaklar ve karın tüylüdür. Kan emicidir. Aquatik. Notonecta glauca ; Durgun sularda bulunur. Balık yavrularına zarar verir.

Fam.: Tingidae

Bu böcekler vücut üzerinin (Baş, kanatlar, thoraxın lateral uzantıları) dantel gibi oymalı olması ile tanınır. Nimflerin üzeri dikenlidir. 3-5 mm. boyunda küçüktürler. Bitkilerin yaprakları üzerinde beslenirler ve ilk önce sararmalar ve daha sonra tamamiyle kahverengi olarak kurumalara yol açarlar. İlaçlama firmaları böceklere karşı değişik ilaçlama yöntemleri kullanır.

Pin It on Pinterest