Efor Böcek İlaçlama

Böceklerin Baş Yapısı

Böceklerin Baş Yapısı

Baş vücudun ön bölgesini oluşturur. Baş normal olarak bir kapsül biçiminde olup üst kısımda sclerotize olmuştur ve bu kısımda beyin bulunur. Ağız açıklığının bulunduğu alt kısım ise membran yapısındadır. Başın vücudun uzun eksenine göre değişik konumlarda olduğu kabul edilir ve bu konum tarzı sınıflandırmada kullanılır. En önemli 2 konum şekli şunlardır: Hypognat: Ağız parçaları aşağıya […]

Read more

Böcekler

Böcekler

Doğada yaşam süren pek çok böcek türü mevcuttur. Böceklerin Sistematikteki Yeri: Böcekler (Classis: Insecta) Arthropoda filum’una bağlıdır. (Arthros: eklemli, eklem, oynak; podos: bacaklılar) olarak nitelenir. Böceklerin farklı türleri, değişik renk yapısı, ilaçlama sürecinde uçan ve yürüyen özellikleri ile pek çok alt sınıfa ayrılır. Böcekler İle Mücadele doğada zararlı böceklerin bitki ve ekili alanlara verdikleri zararlara […]

Read more

Benzer Kanatlı Böcekler

Benzer Kanatlı Böcekler

ORDO : HOMOPTERA (Benzer Kanatlılar) Kanatlı veya kanatsız olurlar. Kanatlıysalar ya 2 çift kanat birbirine benzer şekilde zar gibidir veya ön kanatlar tümüyle kalınlaşarak parşömen görünümü almıştır. Dinlenme halinde kanatlar vücut üzerinde çatı gibi tutulur. İlaçlama yapılan kanatsız gruplarda bazen her iki cinsiyet de kanatsız olduğu gibi, kabuklu bit Coccidae türlerinin erkeklerinde (bazı türlerde erkek […]

Read more

Ordo Blattariae Böcekleri

Ordo Blattariae Böcekleri

ORDO: BLATTARIAE: Bugünkü hamam böceklerinin karakterlerini gösteren Üst Karbondan beri gelmektedir. Fosiller ile 28 familya, 35.000 türü vardır. Fam – Blattidae (Hamam böcekleri) Yassı ve oval böceklerdir. Kalkan şeklinde olan pronotumdan kolay tanınırlar. Baş kısmen veya tamamen pronotum altında kalır. Antenler uzun ve kıl şeklindedir. Facet gözler iyi gelişmiştir. 3 çift bacak birbirine benzer. Sıcak […]

Read more

Uzun Antenli Sinekler

Uzun Antenli Sinekler

SUBORDO – NEMATOCERA (Uzun Antenli Sinekler) Anten bazali iki parçalı, geri kalanı çok segmentlidir (6-40). Pupa mumya tipidir. Fam.:  İlaçlama değişik türdeki sineklere karşı açık ve kapalı mekanlarda yapılmaktadır. Tipulidae (Bostan Sinekleri) Culicidae‘ye yani sivrisineklere çok benzerler, yalnız onlardan daha büyüktürler. Bacak ince ve uzundur. Su kenarlarında, nemli yerlerde bulunurlar. Larva bitkisel çürüklerle beslenir. Tipula […]

Read more

Pireler Ve Zar Kanatlılar

Pireler Ve Zar Kanatlılar

ORDO: SIPHENOPTERA (Pireler Ve Zar Kanatlılar) Boy maksimum 5 mm’ dir. Sekonder olarak kanatsızdırlar. Vücut lateral olarak büyük ölçüde basıktır. Baş, thoraxa çok geniş yüzeyle bağlanır. İlaçlama yapılan bu böcekler içinde değişik haşereler yer alır. Başın arka kenarı ile thorax segmentinde, dikenden meydana gelen diken tarak sıraları yani ctenidiumlar yer alır. Anten kısa 3 parçalı; […]

Read more

Pin It on Pinterest