Efor Böcek İlaçlama

Haşere ilaçlarının seçimi

haşere ilaçlarının seçimi

böcek ilaçlarının seçimiYaşam alanları olan konutlar ile iş yerlerinde kullanılan haşere ilaçlarının seçimi uygulamanın başarısı açısından önemli bir etken olup gelişi güzel seçilen pestisit  ilaçlama çoğu zaman yetersiz kalacağı için bilinçli olarak böcek ilaçlarının seçimi asıl hedef olmalı bunun yanı sıra böcek ve haşere çeşidi göz önünde tutulup uçan zararlı yada yürüyen haşerelere karşı hem yöntem hemde kullanılacak kimyasallar iyi belirlenmelidir. Evlerde böcek ilaçlama seçimi insan sağlığı açısından çok önemli olup kanserojen etki içermemeli insanların hayatını riske edecek düşük kalitede ilaçlardan kesinlikle uzak durulmalıdır. Rodentisit ve pestisit olarak farklı özellikte kemirgen ve böcek ilaçları farlı uygulamalar ile yapılıp kokusuz haşere ilaçlarının seçimi etkili oldukları böceklere göre iyi belirlenip gerekli doz ve yöntem belirlenerek en etkili olacak şekilde yapılmalıdır. İş yerlerinde böcek ilaçlarının seçimi gıda ve endüstriyel içerikli alanlarda hem kemirgen türlerinin hemde böceklerin daha yoğun karşılaşılması kaçınılmaz olduğu için en etkili yöntemler ve gayet kaliteli böcek ilaçları kullanılarak uygulama yapılmalıdır.

Kokulu böcek ilaçları nasıl seçilmelidir?

Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan ilaçlar prensip olarak insanların zarar görmeyeceği şekilde olmalı aynı oranda haşerelerin tam olarak kontrol altına alınmasına olanak sağlamlıdır. Kokulu haşere ilaçlarının seçimi zor ölen böceklerin imha edilmesine yönelik olarak farklı içerikte aktif maddeler kullanılarak etkileşim içerisine giren bu etken maddeler sonucu gerek uçucu özellik gerekse yakıcı özelliğin ortaya çıkması sonucu kokulu bir şekle dönüşen böcek ilaçlarının seçimi ruhsatlı ve sağlıklı ürünlerden seçilip yasak içerikli zararlı kimyasallardan uzak durulmalıdır. Böceklerin sindirim sistemleri ve solunum sistemleri değişim gösterdiği için kimi haşere türleri kolay imha olurken bazı böcekler çok daha dirençli olup kokusuz ilaçlar ile ortadan kaldırılmaları neredeyse imkansızdır. Toz böceği, mayt, mite, nem böceği, akrep, tahta kurusu, ağaç kurdu, pire benzeri haşere türleri zor ölen özellikte olup ucuz haşere ilaçlarının seçimi ile hiç bir başarı sağlanamaz ve insanların mağdur olmasına sebep olur.zor ölen böcekler için kullanılan ilaçlar

Kullanılacak böcek ilaçları ile fare yemlerinin özellikleri

WHO Dünya Sağlık Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığınca Halk Sağlığı alanında ithal izni veya ruhsatı bulunan ürünler olmalıdır. Tarım Bakanlığı ruhsatlı ürünler kullanılmamalıdır. Kullanılacak ilaçların seçimi, haşerenin cinsine, haşereye karşı dirençli olup olmadığına bakılarak yapılmalıdır. -Toksiteleri düşük, güvenli gıda kodeksine uygundurlar. -Leke ve koku bırakmazlar, ilaçlanacak alan saha boşaltılmadan da uygulanabilirler. -Rezidüel Formülasyonları solunum yolu ile risk yaratmazlar. -Su ile yıkandığında etkileri kaybolur ve toprakta abzorbe olur ve çevre kirliliği yaratmazlar, Bitkilerde ise olumsuz etkileri görülmez. -Rezidüel etkileri vardır bu nedenle üremeye ve dışarıdan gelen haşereye karşı koruyucu etkileri devamlı bir güvenlik sağar Hedef dışı canlılara zarar vermezler. -İnsan, hayvan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri görülmez. Bütün bu özellikler daha sağlıklı bir yaşam sürülebilmesi içim haşere ilaçlarının seçimi konusunda titiz olunması ve böcek şikayetleri ile kemirgenlerin imha edilmesinde oldukça önemli bir durumdur. Yaşam alanlarında kullanılacak böcek ilaçlarının seçimi bebeklerin ve aile bireylerinin zarar görmemesi için böcek türüne göre olup uygulama öncesi ve sonrasında gerekli tedbirlere tam olarak riayet edilmesi hem haşere kontrolü hem insan sağlığını koruyup doğru haşere ilaçlarının seçimi ile mümkündür. Haşereler nasıl yok edilir?

Pin It on Pinterest