Efor Böcek İlaçlama

Böcek Türleri Ve Özellikleri

Böcek Türleri Ve Özellikleri

Böcek Türleri Ve Özellikleri, oldukça değişken ve bir çoğu alt sınıflara ayrılmıştır. Böcekler boy ve renk bakımından son derece farklılık gösterir. Böcekler özelliklerine göre müdahale edilmesi gereken, ilaçlama için böceğin yapısına göre ilaçlama yöntemleri kullanılması gereken canlılardır. Böcek ve haşere ile mücadelede böceğin yuvaları ve böcek yumurtaları müdahale ile önlenmek zorundadır. Bu ise 2 hafta sonra yeni bir müdahale ile tam olarak mümkün olur.

BÖCEK SINIFI (CLASSIS) = INSECTA

1. Alt sınıf (Subclassis) APTERYGOTA (Kanatsız böcekler) Bütün gelişme devrelerinde kanat izine rastlanmaz. Bunlar ufak yapılı ve ametabol böceklerdir.
Ordo.1- Diplura

Göz körelmiş, anten var. Abdomen 12. segmentli açık renkli ince derili Entognata içinde vücut sonunda cercus taşıyan tek böcek takımıdır. Ağız parçaları çiğneyicidir. Tibia ve tarsus ayrılmıştır. Küçük böcek ve toprakta yaşayan diğer grupları yiyerek beslenir, ayrıca alg, mantar ve çürümüş bitkileri de yer. Dünyanın her tarafına yayılmışlardır.

Ordo. 2- Thysanura (Kıl kuyruklular)

Genel olarak yapıları uzundur. Ufak veya orta boyda böceklerdir. Abdomen sonunda kuyruk gibi 2-3 uzantı ve bazı abdomen segmentlerinde styilus’lar (dejenere abdomen bacakları) vardır. Antenleri uzundur. Ağız parçaları çiğneyicidir. Organik artıklar, nişastalı maddeler yer. Genellikle renkleri gridir. Toprakta çürümekte olan odunların altında, karınca termit yuvalarında ve eski kütüphanelerde kitap kırıntıları etrafında bulunurlar. Örneğin Lepisma (Gümüş balıkcığı), Campodea, Machilis.

Ordo. 3- Protura

Anten ve gözleri yoktur. Boyları 0.5-2 mm. kadardır. Bacakları zayıf olmakla beraber 1 inci çifti daha uzundur ve duygu organı görevini yapar. Abdomenleri 12 segmentlidir, ilk 3 ünün ventralinde 1 er çift küçük uzantılar bulunur. iyi gelişmiş çiğneyici ağız parçaları stilet şekilli mandible ihtiva eder. Besinlerini delip emme ile alırlar. Membrandan labium iyi gelişmemiştir. Genellikle renkleri beyazımsıdır. Tibia ile tarsus birleşmiştir,serkusları yoktur. Dünyanın her yerine yayılmış olup ormanlarda yaprak altlarında, toprakta veya taşlar altında yaşarlar. Ayrıca yırtıcı olup diğer böcekleri avlarlar. Ör.: Eosentomon-Acerentulus.

Ordo. 4- Collembola – (Kuyrukla sıçrayanlar)

Küçük boylu, ağız parçaları çiğneyici fakat bazı tiplerde mandibleler stylet şeklinde olan böceklerdir. Abdomen 6 segmenttir ve sıçrama organı olan furkula 4 üncü abdomen segmentinin ventralinde yer alır. Renkleri genellikle sarımsı veya beyazımsı ise de esmer ve siyah olanlar da vardır. Bazı türleri bitkilere zararlı olur. Seralarda ve mantar üretilen yerlerde görülür. Ör.: Şeker pancarı, ıspanak, patates, soya, marul ve yoncada zararlı. Ayrıca Sminthurus türleri bitki epidermisini kemirir. Özellikle mezofil tabakasını yer ve yaprak beyazımsı renk alır. Isotomurus türlerinin tütün fidelerinde zararı görülmüştür.

2. Alt sınıf PTERYGOTA (Kanatlı böcekler)

Böcek takımlarının çoğu Pterygota alt sınıfına girer. Genellikle 2 çift kanatları bulunur. 1 çift kanadı olanlar ve hiç kanadı bulunmayanlar da vardır. Yalnız bu sonuncularda görülen kanatsızlık sekonderdir. Yani bunlarda embriyo döneminde kanat izleri vardır. Sonradan gelişme olmadığı için kanatsızlık durumu ortaya çıkar. Apterygotalarda ise embriyo döneminde kanat izi bulunmaz. Kanatlı böceklerden bazılarında larva dönemlerinde kanat iz halinde ya da ufak yapılı olarak görülür ki bunlara Exopterygota adı verilir. Larva döneminde kanadı hiç belli olmayanlar, Endopterygota grubunda toplanır.

ORDO- EPHEMEROPTERA ( Bir günlükler – Mayıs sinekleri)

Ufak veya orta boyda, yumuşak vücutlu böceklerdir. Antenleri kısa ve kıl gibidir. Erginde 2 çift kanat bulunur. Kanatlar çok damarlıdır. Ön kanatlar üçgen şekilli ve daha büyüktür. 1500 tür bilinir. Vücutlarının son kısmında kıl gibi 2-3 uzantı (Cerci) bulunur. Hemimetabol = basit metamorfozlu böceklerdir. Larvaları aquatiktir. Avcılıkla geçinir, 1 yıl yaşar erginlerinin ömrü 1-2 gün sürer.

ORDO – ODONATA (Su bakireleri, yusufcuklar veya tayyare böcekleri)

Kanat bazalinin incelmiş veya genişlemiş olmasına göre Zygoptera ve Anisoptera olarak iki alt takım halinde incelenir. Oldukça iri yapılı, zarif, güzel renkli olan predatör böceklerdir. Uçuşları hızlıdır (bazıları saatte 60 mil yapar), bazılarında göç görülür. Nimfler suda yaşar ve karın kısmında yaprak şeklinde solungaç uzantıları bulunur. Erginlerin başı iri, gözleri belirgindir. Çiğneyici ağız parçaları olup antenleri ise çok kısadır. İki çift olan kanatları uzun ve çok damarlıdır.

Thorax iyi gelişmiştir. Abdomen uzun ve 11 segmentlidir ve stilet taşımaz. Eşey organları dişilerde abdomen sonunda erkekde ise 2 inci abdomen halkasının ventralindedir. Bu nedenle kopulasyon diğer böceklerden çok farklıdır. Bu ordonun 5000’den fazla türü bilinmektedir. Böcek yiyerek beslenirler. Biyolojik mücadele açısından faydalıdırlar. Bazen karışık parazittir. Sivrisinek ergin ve larvalarını yiyerek populasyonunun artmasına engel olurlar. Örneğin. Anax imperator iri yapılı mavi, Orthetrum spp. ; Kırmızı-esmer, Libellula spp.; Kanatları lekeli

ORTHOPTERA (Düz kanatlılar).

Hemimetabol böceklerin en eski ve ilkellerinden olup Üst Karboniferden beri bilinmektedir. Karasal böceklerdir. Çekirgelerin de içinde bulunduğu, ziraat yönünden önemli takımlardan biridir. Büyük bir kısmı bitki ile beslenir. Bu nedenle zararlı olurlar. Fakat bazıları diğer böcekleri yediği için faydalı sayılır. Ağız parçaları çiğneyicidir. İki çift iyi gelişmiş ve çok damarlı kanatları olduğu gibi hiç kanatsız olanlar da vardır. Ön kanatlar parşömen gibi az çok kalınlaşmış ve dar olup parşömen (tegmen) adını alır. Arka kanatlar üst kanatlardan daha geniş ve büyük olup yelpaze gibi katlanır.

Dinlenme sırasında, üst kanatlar katlanmaz. Ağız çiğneyici tiptedir. 1. ve 2. çift bacaklar genel olarak birbirine benzer. Yalnız bazılarında ön bacaklar kazmaya yarar (Dana burnu). Art bacakların bilhassa femur kısmı iyi gelişmiştir. Sıçramaya yarar (Çekirgelerde). Genel olarak dişilerin abdomeni sonunda yumurta koyma borusu bulunur. Başkalaşım hemimetabola şeklindedir. Bu takıma bağlı böceklerin çoğunda ses çıkarma ve alma organı bulunur. Bütün dünyaya yayılmışlardır. İklim ve şartların düzgün gittiği senelerde sıra halinde göç ederler (Her türlü bitki ve hayvan maddesi yerler).

SUBORDO: CAELIFERA (Kısa antenliler)

Fam. Acrididae (Kısa antenli çekirgeler): Genellikle boz renkli, kısa antenli, tarsusları 3’er segmentli çekirgelerin meydana getirdiği bir familyadır. Yumurta koyma borusu ovipozitor kısadır. Ses alma organı l. abdomen segmentinin yanlarında bulunur. Dociostarurus maroccanus (Fas çekirgesi); Polifag bir türdür. Tahıl, pamuk sebze, yonca, patates, soğan ve baklagillerde zararlıdır. Calliptamus italicus (İtalyan çekirgesi); Tahıl, pamuk, çayır, sebze ve şeker pancarında zararlıdır. Schistocerca gregaria (Sudan çekirgesi); Polifag. Bütün bitkilerde çiçek, yaprak hatta bitkinin tümünü yer. İlk ikisi memleketimizde yerli olarak bulunduğu halde sonuncusu bazı yıllar Güneydoğu illerimize gelir.

Böceksiz Mekanlar SağlıyoruzBöcek Türüne Öze İlaçlamaİnsan Sağlığına Zararsız İlaçlarProfesyonel Çözüm OrtağınızYaşam Alanlarınız Koruma AltındaEntegre Haşere Mücadele HizmetiUzman Ve Donanımlı EkipPeriyodik İlaçlama Servisi
Böceksiz Mekanlar Sağlıyoruz
Böcek Türüne Öze İlaçlama
İnsan Sağlığına Zararsız İlaçlar
Profesyonel Çözüm Ortağınız
Yaşam Alanlarınız Koruma Altında
Entegre Haşere Mücadele Hizmeti
Uzman Ve Donanımlı Ekip
Periyodik İlaçlama Servisi

SUBORDO : ENSIFERA (Uzun antenliler)

Fam. Tettigoniidae (Yeşil çekirgeler) 4000′ den fazla türü vardır. Antenleri uzun, tarsusları 4 segmentli, yumurta koyma boruları yandan yassılmış bir bıçak şekilli, yeşil yada kahverengi çekirgelerin bulunduğu bir familyadır. Ön bacaklarının tibiasında işitme organı bulunur. Kışı çoğunlukla yumurta döneminde geçirirler. (Bizde l7 tür biliniyor) Playcleis intermedia; Bazı yıllar çeltik ve ekine zararlı olur. Saga türleri diğer böcekleri yer.Tettigonia viridissima; Meyve ağaçları, bitki sürgünleri ve taze yaprakları yer. Ephippigena; Pronotum arkada eğer gibi kubbeleşmiş.

Fam. Gryllidae (Kara çekirgeler) Kriketler, silindir şeklinde vücutlu ve siyah renklidirler. Tettigonidelere benzerler ancak yumurta koyma borusu ince ve oldukça uzundur. Fakat yassı değil silindiriktir ve tarsuslar 3 segmentli, pronotum enine dikdörtgen şeklinde genellikle toprak içerisinde yaşarlar. Bu familyanın türleri, erkeklerin ses çıkarmaları ile tanınır. Örnek: Gryllus campestris; Buğdaygil, arpa, tütün, pancar, pamuk.

Acheta desertus; Sebze, şeker pancarı, asma, tütün. Occanthus pallucens; Bağ, havuç, kenevir. Fam. Gryllotalpidae- Kanatları ufalmış iri vücutlu böceklerdir. Vücutları çok tüylüdür. Ovipozitor belirsizdir. Gryllotalpa gryllotalpa (Dana burnu); Toprak altında yaşar. Ön bacakları tipik kazıcıdır. Toprak altında kazdığı tünellerde bitki köklerini, çim ve fidanları keserek ve yumru oyarak zarar verir. Bitki kökleri ve böceklerle beslenir. Böcek ilaçlama açık ve kapalı mekanlarda değişik böceklere karşı uygulanır.

SUPERORDO: BLATTOIDEA
Böceklerde Üreme Ve Gelişim
ORDO : THYSANOPTERA ( Kirpik kanatlılar)
ORDO : HOMOPTERA (Benzer Kanatlılar)
ORDO : NEUROPTERA (Sinir Kanatlılar)
SUBORDO NEMATOCERA (Uzun Antenli Sinekler)
ORDO: SIPHENOPTERA (Pireler Ve Zar Kanatlılar)

Pin It on Pinterest