Efor Böcek İlaçlama

Benzer Kanatlı Böcekler

Benzer Kanatlı Böcekler

ORDO : HOMOPTERA (Benzer Kanatlılar)

Kanatlı veya kanatsız olurlar. Kanatlıysalar ya 2 çift kanat birbirine benzer şekilde zar gibidir veya ön kanatlar tümüyle kalınlaşarak parşömen görünümü almıştır. Dinlenme halinde kanatlar vücut üzerinde çatı gibi tutulur. İlaçlama yapılan kanatsız gruplarda bazen her iki cinsiyet de kanatsız olduğu gibi, kabuklu bit Coccidae türlerinin erkeklerinde (bazı türlerde erkek yoktur) sadece birinci çift kanat bulunur. Anten ya kısa kıl gibi veya uzunca ve iplik gibi olup birinci tipte yani kısa kıl gibi anteni olanların tarsus segmenti sayısı 3, ikinci gruptakilerde ise l-2 dir. Ağız parçaları sokucu-emici tipte 4 iğneli; ikisi mandible, ikisi maxilladır. Rostrum başın ventral gerisinden çıkar. Bazen ön bacaklar arasından çıkar gibi görülür.

1- Fam.: Cicadidae (Ağustos böcekleri)

Vücut iri, Homoptera içinde en büyük böcekler olup, baş kısa ve alın şişkindir. Uzun olan ön kanatlar abdomeni fazlasıyla aşar. Erkeklerinde l. abdomen segmentinin ventral yanlarında ses çıkarma organları vardır. Abdomen sona doğru incelerek sivri bir şekilde sonlanır. Nimfler, kürek şeklindedir. Ön bacakları ile toprağı kazarak yere gömülür. Ve orada kökleri emerek büyürler. Bunlar metamorfozdan hemen önce topraktan ayrılıp ağaçlara çıkar ve ergin hale geçerler. Taze filizleri emerek beslenirler. Cicadalarda hayat süresi çok uzundur. 13-14 yıl nimfler bitki köklerinde, zarar yapar. Erginler ise ince dal ve dalcıklara yumurta koyarak bitkiyi tahrip eder.

Cicada orni; Erkekleri yaz aylarında devamlı olarak ses çıkarırlar ve bazı ağaçlara zarar verir. Chloropsalta viridissima ; Bağ zararlısıdır.

2- Fam.: Cercopidae (Tükrük böcekleri)

Ufak yapılı böceklerdir. Arka ekstremiteleri sıçrama bacağı tipindedir. Bazılarının larvaları köpüğümsü bir madde içerisine saklanmıştır. Cicadellidae’den arka tibiadaki diken durumu ile ayrılır. Arka tibia’da 2 adet yüzük biçimli diken dizisi vardır.

3- Fam.: Cicadellidae

Bu familya üyeleri arka tibialarında boyuna bir veya birkaç sıra diken dizisinin bulunuşu ile diğer benzer familyalardan ayrılır. Çok geniş bir familyadır Formları ve renkleri çok farklı olabilir. Boyları 2-3 mm den l5 mm ye kadar değişir. Hemen her çeşit bitki üzerinde bulunur ve yapraklarla beslenir. Her türün beslendiği belirli bir veya birkaç tür vardır.

1- Bitkilerin özsuyunu emerek ve emme sırasında phloem ve ksylem borularını mekanik olarak tıkayarak bitkinin normal fizyolojisini aksatırlar ve klorofili tahrip ederler.
2- Önemli miktarda bitki özsuyu aldıklarında yapraklardaki klorofili tahrip ederler.
3- Yumurtalarını bitki dokusu içine bıraktıklarından yeşil sürgünleri tahrip ederler.

4- Birçok Cicadellid türü bitki hastalıklarına sebep olan organizmaların vektörüdür. Şeker pancarlarındaki tepe kıvrıklığı Circulifer tenellus, Empoasca fabae baklagillerde yaprak bükülmesi ve Aster yellow ise Macrosteles spp. tarafından taşınır.

SUBORDO : STERNORRHYNCHA (Anten uzun ip gibi. tarsi 1 -2 segm.)

1- Fam.: Psyllidae (Yaprak pireleri)

2,5 mm. boyunda, küçük Cicadalara benzerler. Afitlere de benzerlerse de sıçrayıcı bacak ve uzun antenleri ile ayrılırlar. Antenler uzun, hortum kısadır. Arka bacaklar sıçrayıcı tipte gelişmiştir. Türlerin çoğunda larvalar beyaz mumumsu bir madde salgılar ve bu da pamuklu bit gibi görülmelerine sebep olur. Yumurtaları konukçuya kısa bir sap ile bağlanmıştır. Bu türlerin konukçuları belirlidir ve karaballık (Fumajin) hastalığına yol açarlar. Yıllık döl sayıları genellikle birden fazladır. Ayrıca bitkilerde virus hastalığı taşıyıcısıdır. Avrupa‘da pek çok türü saptanmıştır.

2- Fam.: Aleyrodidae (Beyaz sinekler)

2-3 mm. boyunda ve erginleri ilk bakışta küçük kelebekleri andıran böceklerdir. Her iki cinsin erginleri kanatlı, arka kanat ön kanat kadar, büyük ve kanatların üzeri beyaz pudramsı bir toz ile kaplıdır. Başkalaşım diğer Homoptera’ lardan farklıdır. Nimf ilk devrede hareketli; sonraki devrelerde ise hareketsizdir. Tropik ve subtropiklerde zararlıdır. En çok turunçgiller ve sera bitkilerinde zarar yaparlar.

3- Fam.: Aphididae

Yaprak bitleri şişman yumuşak vücutlu, ince derili ve boyları l-5 mm arasında değişen küçük böceklerdir. Genellikle özsuyu ile beslenerek çok önemli zararlar verirler. Abdomenlerinin gerisinde 5 ve 6. abdomen segmentinden bir çift olarak çıkan tüp şeklindeki Cornicle ile tanınırlar. Buradan mumlu madde ve ayrıca anüsten “honeydew” denen artık madde ve şeker ihtiva eden madde salgılarlar. Aynı toplulukta, hem kanatlı hem kanatsız formlara rastlanır. Ön kanatlar arka kanatlara göre daha büyük olup kanatlarda damarlanma azdır.

Yaprak biti türlerinde hayat devresi türlere göre oldukça değişiktir. Yılda partenogenetik birçok döl verirler. Genellikle kışı yumurta döneminde geçirir, ilkbaharda ve yaz boyunca döllemsiz olarak, sonbaharda ise döllemli olarak çoğalırlar. Parazitoit ve predatörlerinin bulunmadığı ve populasyonunun yüksek olduğu yıllarda çok zararlı olurlar. Virü

Böceksiz Mekanlar SağlıyoruzBöcek Türüne Öze İlaçlamaİnsan Sağlığına Zararsız İlaçlarProfesyonel Çözüm OrtağınızYaşam Alanlarınız Koruma AltındaEntegre Haşere Mücadele HizmetiUzman Ve Donanımlı EkipPeriyodik İlaçlama Servisi
Böceksiz Mekanlar Sağlıyoruz
Böcek Türüne Öze İlaçlama
İnsan Sağlığına Zararsız İlaçlar
Profesyonel Çözüm Ortağınız
Yaşam Alanlarınız Koruma Altında
Entegre Haşere Mücadele Hizmeti
Uzman Ve Donanımlı Ekip
Periyodik İlaçlama Servisi
s taşırlar.

4- Fam.: Phylloxeridae

Afitlere çok benzerler ancak cornicle, mum borucukları yoktur ve kanatlarda damarlanmanın daha az oluşudur. Phylloxera vitifoliae (Bağ flokserası); Çok yaygın ve ekonomik önemi olan bir zararlıdır. Asma kök ve yapraklarında beslenir, galler meydana getirir.

5- Üstfam.: Coccoidea (Koşniller)

Çok geniş bir grup olup çok küçük ve büyük ölçüde özelleşmiş türler içerir. Koşnil denilen bu grupta, erkek ve dişiler birbirinden çok farklıdır. Erkekler, dişilerden küçük ve yalnız ön kanatları vardır. Dişiler kaba yapılı gözsüz ve kanatsız olup çoğunlukla bacaksızdır. Ergin halde sırt taraftan salgı maddelerinden meydana gelen bir kabuk şeklinde bir mum tabakası ile örtülüdür. Erkeklerde ağız parçaları dumura uğramıştır ve beslenmezler. Abdomen bir çift uzun style şekilli uzantı ile sonlanır. Bu böcekler bitkilerin öz suyunu emerek zayıflamasına, şekil bozukluklarına ve kurumasına neden olurlar. Ayrıca fumajine’de yol açarlar. Sıcak ve nemli yerleri severler. Böcek ilaçlama ile yok edilmeleri gerekir.

Pin It on Pinterest